best bootstrap web design software download

Tevékenységünket az Önök megbízása alapján, a társasházi törvényben szabályozott feltételekkel végezzük.

Az alábbiak tartalmazzák alapfeladatainkat. A felsorolás természetesen nem teljes, mivel a mindennapi élet ezernyi előre nem meghatározható problémát vet fel és mi ezeket is igyekszünk megoldani.


 • Könyvelés vezetése a társasház bevételeiről és kiadásairól.
 • A tulajdonosársak egyéni számláinak vezetése.
 • A társasház folyószámlájának, felújítási számlájának figyelemmel kísérése.
 • Minden évben beszámoló készítése a pénzügyi helyzetről és költségvetés készítése.
 • A tulajdonostársak által fizetendő közösköltség befizetések figyelemmel kísérése.
 • Elmaradások esetén fizetési meghagyás,végrehajtás indítása
 • Családsegítővel kötött szerződés alapján  adósság rendezés ügyintézése
 • A társasház közüzemi számláinak kiegyenlítése.
 • Lakónyilvántartás vezetése.
 • A társasházról állapotfelmérés készítése, melynek alapján a karbantartás,felújítás elvégzése.
 • A karbantartási valamint felújítási munkák állapotfelmérés ill. a közgyűlési határozat alapján történő elvégeztetése. 
 • A felújítási munkákra árajánlat kérése és a közgyűlés elé terjesztése. A kivitelezők munkájának figyelemmel kísérése.
 • Sürgösségi hibaelhárítás
 • Lakáskassza szerződés,biztosítási szerződés megkötése
 • Hitelügyintézés
 • Társasházi biztosítás esetén a közös területet érintő káresetek rendezése.
 • Kötelező - rendeletekben szabályozott - felülvizsgálatok elvégeztetése. Tűzvédelmi szabályzat készítése.
 • Társasháztulajdont alapító okirat valamint Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésére ill. módosítására  előterjesztés. 
 • Pályázat indításában, lebonyolításában közreműködés.
 • Az alapfeladatokon kivül szükség esetén szakértő ill. peres ügyben képviselő bevonása.
 • A fentiek alapján társasházkezelői tevékenységre szerződés megkötése