bootstrap site design software download

Tisztelt Ingatlantulajdonos!


Tájékoztatjuk,hogy 2016. április  01. napjától átalakult a hulladékgazdálkodás rendszere a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.törvény alapján. Eddig az Önkormányzat látta el a hulladékszállítást   a saját szolgáltatóján keresztül (Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft). A szemétszállítási szolgáltatást a továbbiakban is az önkormányzat szolgáltatója (Szegedi Hulladékgazdálkodási Kht)  látja el, azonban a számlázást a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt végzi.


A lakosság által fizetendő díjat a nemzeti fejlesztési miniszter rendeletben állapítja meg, ennek következtében a  kedvezményezés rendszere megváltozott  (az eddigi 50%-os nyugdíjas kedvezmény megszűnik).

2016. január 01-től a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó személy esetében az eddigi 120 literes edény helyett lehetővé vált legfeljebb 60 liter űrtartalmú edényzet választása, a kétszemélyes háztartásoknál - amennyiben hetente a 110/120 liternél kevesebb hulladék termelődik - akkor 80 literes edényt választhatnak az ingatlantulajdonosok.


Ennek megfelelően a  díjszabás 2016.április 1-től:

110/120 literes gyűjtőedény havi ürítés díja .................................................................... 2.751,-Ft

Egyszemélyes háztartás esetén választható 60 literes edény havi ürítési díja ...... 1.497,-Ft

Kétszemélyes háztartás esetén választható 80 literes edény havi ürítési díja ..... 1.996,-Ft


A kedvezményeket  az alábbiak szerint lehet igénybe venni:

Egyszemélyes háztartás:

A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó személy esetén a kisebb edényre  való jogosultságot a Polgármesteri Hivatal által kiadott igazolással kell igazolni. A kérelmet az erre a célra rendszeresített  nyomtatvány kitöltésével az alábbi helyszíneken nyújthatja be:

Polgármesteri Hivatal,Humán Közszolgáltatási Iroda (Szeged,Széschenyi tér 11.,  Sás u.2.)

A kérelmet 3.000,-Ft-os illetékbélyeggel  kell benyújtani.

Kétszemélyes háztartás:

Kétszemélyes háztartás esetén nem szükséges önkormányzati igazolás, az igényt  a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyfélszolgálatánál  lehet benyújtani személyesen. (Szeged,Stefánia u.6.)

Ha Ön társasházban él:

Az eljárási szabályok megegyeznek a fentiekkel, azonban az edényzet beszerzéséről nem kell gondoskodnia, a módosításra kerülő szerződéses mennyiség a társasház  által  használt gyűjtőedényben kerül átvételre.